Når seksualiteten løber løbsk

Mange kvinder og mænd bliver afhængige af pornografi. For mange betyder det, at de bruger mere tid på pornografi end de egentlig ønsker og at indholdet af det, de ser, bliver tiltagende voldsomt, fordi der gradvis skal mere til, for at opnå den samme stimulation. Mens en del selv får stoppet afhængigheden, bliver der for mange andre tale om et mønster, der skaber problemer i det daglige liv; med at passe et arbejde, indgå i et almindeligt seksualliv (der måske ikke længere er tilstrækkeligt stimulerende) og passe almindelige dagligdag gøremål. For mange skaber det tristhed og skam og oplevelsen af, at være ude af kontrol.

Pornoafhængighed kan ramme alle. Sammen hjælper vi dig med at forstå hvilken funktion afhængigheden har for dig, og arbejder med, hvordan du kan få et (seksual)liv du trives med.

Eksempel fra klinikken:

Mand, der gennem lang tid har haft et overforbrug af pornografi og seksuel chat med andre kvinder. Han melder afbud til fælles aktiviteter med familien for at kunne se porno og chatte og forholdet til hustruen skranter.