Supervision

I supervision skabes et læringsrum med henblik på at sikre en kvalificeret faglig udvikling. Supervisionen er oftest sagsrelateret og foregår over tid, med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til de læringsmål, der danner baggrund for supervisionen. Der vil oftest være et todelt fokus som omfatter både supervisanten og supervisantens klienter.

Vi tilbyder både individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger, behandlere, rådgivere mv. på et kognitivt adfærdsterapeutisk og compassionfokuseret grundlag.

Vi er godkendte specialister i psykoterapi og kan tilbyde supervision for psykologer på vej mod autorisation og specialistgodkendelse.

Undervisning og supervision: Behandling af mennesker med seksuelt grænseoverskridende adfærd

Undervisning og supervision til fagpersoner, der arbejder med mennesker, der har/har haft seksuelt grænseoverskridende/ulovlig adfærd

Der er både mulighed for kortere oplæg, et- og to-dages kurser og længere forløb med undervisning og supervision Vi kommer gerne ud til jer og der er også mulighed for at afholde kurser i klinikkerne i Middelfart og Odense.

Emnerne tilpasses jeres behov og daglige arbejde og kunne fx omfatte:

  • Information om hvad der typisk er karakteristisk for klienter med seksuelt grænseoverskridende/ulovlig adfærd
  • Behandling af klienter med denne adfærd (risikohåndtering og terapeutisk arbejde mod et liv i bedre trivsel)
  • Typiske vanskeligheder og ideer til håndtering heraf

Undervisning og supervision: Miljøterapeutisk behandling af mennesker med selvskadende adfærd

Der er både mulighed for kortere oplæg, et- og to-dages kurser og længere forløb med undervisning og supervision. Vi kommer gerne ud til jer og der er også mulighed for at afholde kurserne i klinikkerne i Middelfart og Odense.

Fokus tilpasses jeres behov og daglige arbejde og kunne fx omfatte:

  • Information om selvskadende adfærd (udbredelse, utilsigtede konsekvenser, psykologisk funktion)
  • Behandling af klienter med denne adfærd (motivation, nye emotionsreguleringsfærdigheder)
  • Typiske vanskeligheder og ideer til håndtering heraf