Lidt om angstens natur

Angst er en kombination af tanker og kropslige, følelsesmæssige samt adfærdsmæssige symptomer. De forskellige symptomer forstærker gensidigt hinanden og kan føre til en negativ cirkel.

Men angst er faktisk som udgangspunkt helt naturlig. Alle mennesker kender til følelsen af angst. Det er fx helt almindeligt i mange nye eller særligt krævende situationer at føle angst.

 

Nye eller krævende situationer, som hos mange vækker angst:

  • At flytte hjemmefra
  • Den første date
  • At blive skældt ud eller truet
  • En vigtig eksamen
  • At blive forældre
  • At blive skilt
  • Den første dag på et nyt arbejde
  • At skulle passere et øde og mørkt område et lidt ukendt sted

Angst kan i mange af de disse (og andre) situationer være gavnlig, fordi følelsen af angst både psykisk og fysisk forbereder os, så vi bedre kan handle; fx hjælper følelsen af angst os til at yde en ekstra indsats eller handle hurtigt, hvis det skulle blive nødvendigt. Faktisk er angst på den måde en meget vigtig følelse, som har betydet, at mennesket som art har overlevet gennem årtusinder. Angst sikrer nemlig det indre alarmberedskab, som gør os i stand til at kæmpe eller flygte – og det er jo hensigtsmæssigt, hvis man bliver angrebet af et farligt dyr eller af en fjendtlig modstander eller hvis man er ved at blive kørt ned el. lign. Man kalder denne hensigtsmæssige angstmekanisme for kamp-flugt systemet.

Men hvis du har en angstlidelse, som du gerne vil behandles for, så er angsten blevet uhensigtsmæssig, fordi den begrænser din naturlige livsudfoldelse. Din angst dominerer din tilværelse på en måde, som du selv – med din fornuft – oplever som overdreven. Det er stadig kamp-flugt systemet som er på spil, men reaktionen passer ikke til situationen, fordi en fare overdrives, og fordi dine muligheder for at klare dig i situationen samtidig undervurderes.