Lidt om angstbehandling

Al psykologisk forskning anskueliggør, at kognitiv adfærdsterapi bør være førstevalget som behandlingsmetode i tilfælde af en angstlidelse. Vi praktiserer altså denne terapiform, idet vi også inddrager den nyere såkaldte 3. generations kognitive terapi (ACT, compassionfokuseret terapi og metakogniv terapi), simpelthen fordi den er mest effektiv for de fleste klienter med en angstlidelse.

Kognitiv adfærdsterapi bygger på et samarbejde mellem os som behandlere og dig som klient. I fællesskab undersøger vi, på hvilken måde tænkningen og adfærden vedligeholder eller måske forværrer din angstproblematik – og sammen finder vi de nye strategier og metoder, der hjælper dig videre mod dine konkrete mål for et liv uden en angstlidelse (f.eks. at kunne deltage i fester, igen at kunne dyrke din fritidsinteresse eller gå i skole uden at være forpint af angst).

De fleste med angst er som udgangspunkt i tvivl om, hvorvidt behandling er en god idé. På den ene side vil de meget gerne have hjælp til at slippe af med angsten. På den anden side vækker tanken om at ændre den tænkning og adfærd, der vedligeholder angsten, netop angst. Det er derfor vigtigt at vide, at du aldrig bliver tvunget til noget i behandlingen og metoderne anvendes i det tempo, som du finder meningsfuld, og som du har mod på og er klar til. Nogle gange kan der altså være behov for at gå meget langsomt frem, andre gange er tempoet højere – det er dig, som bestemmer tempoet.

Kognitiv adfærdsterapi er kendetegnet ved at være forholdsvis kortvarig (5-15 sessioner). Ved svære angstlidelser kan der være behov for længere forløb.