Livskriser og svære følelser

Tilværelsen indeholder lidelse i form af kriser, ulykker, svære dilemmaer eller uløselige konflikter. Vi kan føle os fanget i mønstre, der ikke bidrager til trivsel og som vanskeliggør opfyldelsen af almindelige, menneskelige behov og som kan forhindre os i at tage nødvendige skridt i livet. Mange oplever at blive fanget i strategier, der er uhjælpsomme – såsom isolation, selvskade, for meget alkohol, overdreven bekymring og så videre.

Til den første samtale har vi fokus på at forstå, hvad der aktuelt skaber lidelse i dit liv og på, hvordan du på nuværende tidspunkt tager dig af den lidelse og de problemer, du står i. vi undersøger, hvad der er baggrunden for vanskelighederne og hvad der opretholder dem. Vi vil også til den første samtale tale om, hvilke forhåbninger og mål du er kommet til terapien med.

I forbindelse med den første samtale vil du få en fornemmelse af og viden om, hvordan vi arbejder og du kan vurdere om det føles rigtigt at starte i et terapiforløb her. Hvis det gør det, så lægger vi en plan for behandlingen, og du vil som oftest få hjemmearbejde med til sessionen efter (for eksempel at lave en logbog over nogle af de problemsituationer/vanskelige følelser, vi har talt om i den første session).

Livskriser og svære følelser kan også knytte an til nedenstående lidelser og situationer – og du er således også meget velkommen hos os, hvis dit liv skulle være præget af noget sådant*:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der som følge af misdannelser el. lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression efter udført psykometrisk test ved lægen.
 • personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 37 år.

*Du vil i Psykologico´s Odense-afdeling med en henvisning fra lægen kunne få tilskud til behandling af ovenstående (se nærmere herom under ”Priser og tilskud”)