Særligt for dig med OCD

Vi brænder for at behandle alle angstlidelser, men i særlig grad finder vi, at vi har haft god erfaring med og stor behandlingseffekt af vores arbejde med OCD-grupper. Disse grupper er præget af stor tryghed og et behandlingskoncept og en målrettethed som gør, at rigtig mange patienter har profiteret af tilbuddet. En medvirkende årsag til, at vi har lagt mange kræfter i netop disse grupper har også været, at Mikael selv har lidt af svær OCD, ligesom han er blevet sin OCD-lidelse kvit som følge af den kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsmetode, som vi anvender.