Hvor meget koster det at gå til psykolog?

1000 kroner pr. individuel session.

Det er muligt både i Odense og i Erritsø at gøre brug af henvisning fra egen læge – begge klinikker har overenskomst med sygesikringen.

Psykologiske undersøgelser, undervisning, supervision og gruppeterapi aftales nærmere.

Priser: hvis der foreligger en lægehenvisning, får man tilskud således, at man aktuelt selv betaler 420 kr. for den første konsultation og 350 kr. for de efterfølgende konsultationer. Hvis man er medlem af Sygesikringen Danmark kan man få tilskud til egenbetalingen – og unge i aldersgruppen 18-24 år, som er henvist med depression eller angst, skal ikke betale noget for behandlingen.

Hvem kan få tilskud?

Ifølge overenskomsten mellem sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har følgende personkreds mulighed for, at få tilskud til psykologbehandling:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der som følge af misdannelser el. lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression efter udført psykometrisk test ved lægen.
 • personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 37 år.

Du kan ikke automatisk få en henvisning, idet der er altid tale om et lægeligt skøn. Du skal altså med din læge drøfte muligheden for en henvisning.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler. Som udgangspunkt udstedes henvisningen inden for 6 mdr. efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Der kan dog udstedes en henvisning op til 12 mdr. efter begivenheden, hvis lægen skønner, at det er nødvendigt.

Er man medlem af sygeforsikringen ”Danmark”, kan man få et yderligere tilskud på 200,00 kr. pr. konsultation. ”Danmark” giver som udgangspunkt kun tilskud til psykologbehandling, hvis du har en lægehenvisning, men der er aktuelt nedenstående 2 undtagelser:

Tilskud fra Danmark uden lægehenvisning:

Hvis du har en let til moderat depression og er 38 år eller derover, vil du, hvis du er medlem, kunne få et tilskud på 300,00 kr. af Sygeforsikringen Danmark pr. konsultation (gældende 12 konsultationer). Klinikken indberetter tilskuddet, som efterfølgende automatisk bliver udbetalt af Sygeforsikringen Danmark.

Hvis du er under 18 år vil du kunne modtage et tilskud på 300,00 kr. af Sygeforsikringen Danmark pr. konsultation (gældende 5 konsultationer).