Psykologiske undersøgelser

Vi har begge i en lang årrække lavet bredspekterede (fx mentalundersøgelser) og mere specifikke (fx jobafklaringsrelaterede) psykologiske undersøgelser af unge og voksne for kommuner, institutioner og privatpersoner.

Vi udreder bl.a. for – og giver anbefalinger i henhold til – begavelsesvanskeligheder, psykopatologi og personlighedsrelaterede problemstillinger.