Cool kids / chilled teens

Vi tilbyder behandling af angst hos børn og unge. Behandlingen tager udgangspunkt i de evidensbaserede Cool Kids programmer, som har god effekt hos børn og unge med angst. Cool Kids behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor barn og forældre lærer metoder til håndtering af angst. Sammen med barnet arbejder vi med de angste tanker og følelser, og som familie får I redskaber, så barnet kan konfrontere angsten i dagligdagen og dermed trives bedre. Tilbuddet retter sig til børn og unge i alderen 7-17 år.
Inden behandlingsforløbet starter deltager I som familie i en udredende forsamtale samt besvarer en række spørgeskemaer, så vi sammen kan blive klogere på barnets udfordringer.

Cool Kids programmerne (og hermed også ungdomsversionen Chilled) er et program målrettet børn og unge med angstlidelser. Cool Kids programmerne er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst. Emner der arbejdes med i behandlingen:

  • Viden om ængstelige følelser, tanker og adfærd
  • Realistisk tænkning
  • Forældreadfærd
  • Gradvis udfordring af frygten
  • Problemløsning
  • Opbygning af selvsikker adfærd